Fra taktisk til strategisk Product Management – Workshop

Mange virksomheder døjer med at være for meget i hamsterhjulet og slukke brande. Det mener vi er en skam, da Product Management SKAL være strategisk. Product Management skal sortere i de mange ideer, som dukker op og skabe plads til de produkter, som virksomhederne skal leve af i fremtiden.

Målet med workshoppen er at få skabt inspiration til hvad den enkelte produktchef selv kan påvirke og gennem øvelser få identificeret konkrete initiativer I kan arbejde videre med efterfølgende.

Agendaen tilpasses dit og din virksomheds unikke behov, men vi har med succes fuldt denne struktur ved andre lejligheder:

  • Produktstrategien som styrende værktøj
  • Værdien ved at have et strategisk prioriteret roadmap.
  • Værdien af at bruge energi på intensiv front-loading for produktets samlede succes.

“I bestræbelserne på at blive endnu mere strategiske i Product Management leverede David Neville fra Nevico ApS et inspirerende og brugbart oplæg, som har givet os værdifuld inspiration til det videre arbejde”. 

Vinni Kokholm, Global Product Manager, Dovista A/S

Prisen afhænger af længde og forberedelse og varierer derfor i pris. Kontakt os, så vi sammen kan lægge en plan for hvordan I kan få sat den optimale retning for 2018!

Kontakt os hér